h

Het buitenzwembad Gorinchem

22 augustus 2006

Het buitenzwembad Gorinchem

Op 27 oktober 2005 is in de gemeenteraad besloten dat het bestaande buitenzwembad van het Caribabad vergroot zou moeten worden.

Hiervoor is in deze gemeenteraad ondanks het tegenstemmen van het CDA,een budget vrijgemaakt van 918.000 euro. excl. btw. De onderbouwing die wethouder Netze gebruikte bleek toen ook bij de VVD vele vragen op te roepen die niet allen naar tevredenheid werden opgelost, Maar de VVD stemde toch voor het toekennen van dit budget van bijna 1.1. miljoen (incl. btw).

De onderbouwing van de wethouder bleek toen al een aantal hiaten te hebben:
- in zijn voostel gaf hij aan dat de wachtlijst voor de zwemlessen zou worden verkort door het buitenbad. Dat bleek niet zo te zijn aangezien er in het buitenbad geen zwemles mag worden gegeven.
- in zijn voorstel werden verwachtingen weergegeven over meer inkomsten. Het bad bleek goed te exploiteren als de gemeente eenmalig dus bijna 1.1 miljoen euro uit zou keren. Hier was geen goede onderbouwing voor aanwezig.

Nu blijkt dat het budget met ca. 475.000 euro (incl. btw) moet worden verhoogd omdat een aantal zaken niet goed zijn opgenomen in de plannen (kleedlokalen voor het buitenbad, fundering, extra speelktoestellen etc...). Naar de mening van de SP op z'n zachtst gezegd nogal zeer slordig haastwerk in oktober 2005.

Naast de reeds toegezegde en door de gemeente uit de verkoop van de Mollenburggrond afkomstige 0.9 miljoen betaalde investering (wordt in 1 x afgeschreven door de gemeente) zal de extra 400.000 euro benodigde investering als kapitaallast jaarlijks op de begroting van de gemeente terugkomen voor een bedrag van ca. 36.000 (aflopend naar 0 in 2036). De gemeente gaat het geld lenen.

Dus de buitenzweremaccomdatie kost:
- eenmalig 918.000 euro (excl btw) - deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de verkoop Mollenburg
- jaarlijks 36.000 euro kapitaallasten (aflopend naar 0 euro in 2036) d
- een toegangsprijs van het Caribabad naar 4.70 (volwassenen) en 3,70 (kinderen)

Door de directeur van de Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties is toegezegd dat er geen extra jaarlijkse exploitatiekosten bij de gemeente in rekening zullen worden gebracht. Hij verwacht dat er jaarlijks 30.000 extra toegangskaarten verkocht zullen worden. Zo zullen de jaarlijkse extra exploitatielasten van 80.000 - 90.000 euro moeten worden gedekt.

De SP twijfelt aan deze cijfers. Temeer omdat 30.000 extra kaarten dan verkocht moeten worden in een zeer korte periode. Het buitenbad is max. 17 weken open waarvan 6 weken in de vakantietijd. In deze periode moeten dus zeer goede zaken worden gedaan. En dit terwijl in de directe omgeving buitenzwemaccomodaties aanwezig zijn. Denk aan Giessenburg, Arkel, het Lingebos en ons eigen Gorcumse strandje.
Daarnaast is het zo dat wanneer deze extra inkomsten niet worden gehaald er mogelijk een beroep op de gemeente wordt gedaan voor extra financiele ondersteuning, en we kunnen dan moeilijk weigeren want het zwembad kan toch niet gesloten worden ? De SP is dan ook van mening dat het plan teveel onzekerheden in zich heeft en is dan ook tegen de extra gevraagde investering. Wij zijn van mening dat de toegezegde 0.9miljoen het maximum is. Overigens was de wethouder dit ook van mening in de raadsvergadering van 27 oktober 2005. U kunt hieronder de link naar deze bijeenkomst vinden.

Onze vraag aan u:
- moet het buitenzwembad er nu wel / niet komen voor gebruik van enkele weken per jaar tegen bovenstaande kosten?

Geef uw mening.

U bent hier