h

Behoorlijke grondverschuivingen aan de Dokter Schöyerstraat en de verdere ontwikkelingen

15 augustus 2006

Behoorlijke grondverschuivingen aan de Dokter Schöyerstraat en de verdere ontwikkelingen

Vanavond is de grond door de zware druk van het zand voor de ophoging van het terrein van sportpark Mollenburg aan de Dr. Schöyerstraat behoorlijk gaan schuiven

Een bewoner van de Dr. Schöyerstraat heeft vanmorgen al de gemeente gebeld om te melden dat het niet goed ging bij de ophoging. De gemeenteambtenaar die hij aan de telefoon kreeg deed er nogal laconiek over. Om ongeveer 19.30 uur werden de werkzaamheden stopgezet bij de zandstortingen op het voormalige sportpark. Vrijwel meteen bleek dat de grond begon te schuiven. Ik werd door de bewoner gebeld om eens te komen kijken, want ook de politie leek niet te reageren op een oproep.
Toen ik om 21.30 uur weg ging was het bruggetje reeds 60 cm. verschoven doordat de ondergrond aan het verschuiven was. Ook was in het water zoveel beweging te zien dat het mij niet verbaast dat morgen de singel gedeeltelijk zonder water staat.Omdat ik meteen naar het politiebureau ben gegaan en de dienstdoende agent meteen de calamiteitendienst van de gemeente heeft gebeld is meteen e.e.a. afgezet. Het lijkt een gevaarlijke situatie te worden.
Je vraagt je dan af of de aannemer voor hij begint niet eerst grondproeven neemt om te zien hoe de ondergrond werkt.
Het zal zeker veel geld gaan kosten om alles te repareren. Wie zal dat gaan betalen?
Ik ben benieuwd hoe het er morgenochtend bij ligt.

vrijdag 18 augustus.
Op vrijdag 18 augustus heb ik een gesprek gehad met de ambtenaren van de afdeling grond en water. Ik had het gesprek van tevoren afgesproken en de ambtenaren hadden het goed voorbereid. Alle papieren over deze zaak van de grondverschuiving waren beschikbaar.
Mij is het e.e.a. duidelijk geworden.
Dat er een calamiteitendienst is, is bij weinig burgers bekend. Daar zal meer communicatie over moeten komen. Als je belt, wanneer dan ook, komen ze meteen kijken. Dus het is belangrijk dat iedereen weet dat daar gerbuik van gemaakt kan worden bij probleemgevallen.
Een ander punt is dat iedereen, in elk geval van de wijk rond Mollenburg, een nieuwsbrief kan ontvangen waarin regelmatig wordt beschreven wat er zoal gaat gebeuren in de wijk. Deze nieuwsbrief krijgt men niet vanzelf, daar moet naar worden gevraagd. Ook dat zou beter moeten worden gecommuniceerd.
In deze nieuwsbrief van Mollenburg, de laatste van juli jongstleden, heeft gestaan dat de zandtransporten zijn gestart. Ook was aangegeven dat er uit veiligheidsoverwegingen alvast een kapvergunning was aangevraagd. De ambtenaar kennende die hier over gaat zal daar niet licht mee om worden gesprongen. Er zijn in elk geval maatregelen getroffen om schade voor de bomen zo min mogelijk te laten zijn. In het najaar zal er een bewonersavond worden gehouden waar e.e.a zal worden besproken.Let daarvoor op te gemeentepagina in de Stad Gorinchem. De bewoners hebben vandaag een brief ontvangen waarin de laatste ontwikkelingen zijn beschreven.
Het blijft echter een vervelende zaak dat het pad langs het terrein voorlopig niet beschikbaar is. Veel mensen hebben al aangegeven dat ze dat erg jammer vinden. Maar in de nabije toekomst zal alles goedkomen en het bruggetje zal dan weer op de juiste manier worden neergelegd.

Gerard Broekman, fractievoorzitter en voorzitter SP-afdeling Gorinchem

U bent hier