h

Nieuwe vraag van de "maand" over sociale gezicht van Gorcum

2 juli 2006

Nieuwe vraag van de "maand" over sociale gezicht van Gorcum

Donderdag a.s. zal de SP een motie gaan indienen om het geld wat over is uit 2005 te storten in apart potje

met als naam "het sociale gezicht van Gorcum". Dit omdat wij vinden dat gezien het feit dat er in Gorinchem relatief veel mensen wonen met lage inkomens (zie de kernkaart van het ministerie van sociale zaken) en er veel mensen zijn met een bijstandsuitkering een apart noodpotje aanwezig moet zijn. Hoe het geld wat daar in gestort zou moeten worden wordt besteed is een zaak van het college en de gemeenteraad. Naar onze mening gaat eten voor stenen en zouden wij b.v. af moeten van de voedselbank in Gorcum. Overigens in het coalitieakkord in Gorcum is dit ook opgenomen : maatschappelijk nut gaat boven economisch nut heet het daar.

We hebben het overigens in dit verhaal nog niet over het feit dat de Regional Sociale Dienst (7 gemeenten in deze regio) het geld dat zij van de overheid krijgen niet eens uitgeven. Hoe kan een PvdA in Gorcum dan zeggen dat de overheid meer moet doen als de RSD in deze regio geld van de overheid overheeft?

U bent hier