h

Hoe zit het ook alweer tussen de gemeente Gorinchem en de Rivas

13 juli 2006

Hoe zit het ook alweer tussen de gemeente Gorinchem en de Rivas

Hoe het precies zit weten wij natuurlijk ook niet. Echter wat we wel weten baart ons al zorgen genoeg....

Zoals bekend hebben we al geruime tijd geleden aandacht gevraagd voor het feit dat de burgemeester van Gorinchem dhr. IJssels, naast voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders, voorzitter van de gemeenteraad van Gorinchem ook voorzitter is van de Raad van Toezicht van Rivas. Dit vanwege het feit dat de Raad van Toezicht verantwoordelijk is voor de toekenning van de super salarissen van de directie van de Rivas.

Maar wij gaan een stap verder. Dit jaar moeten afspraken worden gemaakt tussen zorgaanbieders en de gemeente Gorinchem over b.v. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In Gorinchem gaat het dan over een contract van naar schatting 2.5 miljoen euro. En wat nu .... de Rivas is een van die zorgaanbieders en de gemeente gaat offerte vragen bij o.a. de Rivas.

Kan dat nu allemaal ? Is daar geen belangenverstrengeling mogelijk.? Wij gaan dhr. IJssels er niet nogmaals om vragen. Wij gaan, als we niet snel wat horen, zelf actie ondernemen. En we gaan zelf eens op onderzoek uit in het Haagse of dit allemaal mogelijk is.

Benieuwd naar wat we vinden.

aanvulling 14 juli: zie bericht van wethouder Netze. Hij geeft aan dat de Rivas waarschijnlijk een van de vele zorgaanbieders zal zijn waarmee de gemeente contracten zal aangaan. Dat is correct. echter, dat neemt niet weg dat de "pettenproblematiek" geen goede zaak is. Ook wordt dit duidelijk verwoord onder punt 3 van de gedragscode van de gemeente Gorinchem

U bent hier