h

Weekbrief 24 van de voorzitter (week 12 t/m 18 juni 2006)

19 juni 2006

Weekbrief 24 van de voorzitter (week 12 t/m 18 juni 2006)

Deze week de weekbrief wat later dan gebruikelijk. Ik ben weer een lang weekend naar Drenthe geweest. Lekker wandelen en fietsen. Daar kan ik nooit genoeg van krijgen.

Maar nu weer tot de orde van de dag.
Vorige week heb ik weer enkele nieuwe leden van de SP-afdeling Gorinchem mogen bezoeken voor een welkomstgesprek. Ook krijgen deze leden dan het boekje van Jan Marijnissen “Hoe dan Jan?”. Daar zijn de nieuwe leden erg gelukkig mee omdat in dat boekje duidelijk wordt aangegeven wat de richting is waarnaar de SP koerst. Helder en duidelijk beschreven door Karel Glastra van Loon en Kees Slager. Voor de mensen die geen lid worden maar wel het boekje willen hebben. We hebben het boekje altijd bij ons als we met de kraam ergens staan. Het kan dan voor € 10,00 gekocht worden.

Er is op dit moment een initiatief gaande van een enthousiaste Gorcumse jongen. Deze jonge student bestuurskunde wil een jongerenraad opzetten. Hij heeft al een poging ondernomen maar dat is in eerste instantie afgewezen door het college van B&W. Deze jongen is nu bezig brede steun uit de jongeren van Gorinchem te krijgen om in breder verband het initiatief weer aan het college aan te bieden. Dinsdag was er weer een bijeenkomst waarin e.e.a. werd verduidelijkt. Mij was gevraagd om een korte verklaring te geven waarom de SP het belangrijk vindt dat er een jongerenraad komt. Ik heb het in mijn eerste raadsoptreden ook al aangegeven. Een jongerenraad kan het college gevaagd of ongevraagd advies geven over diverse zaken. In elk geval ook zaken die de jeugd en jongeren aangaan. Ik zie het ook breder. Ik denk dat het gemeentebestuur een jongerenraad ook kan gebruiken om vanuit de jeugd en jongeren vernieuwende/innoverende ideeën te krijgen. Dit kan gebeuren door brainstormbijeenkomsten te houden. Die ideeën hoeven niet altijd letterlijk overgenomen te worden maar het kan een verrijking geven voor de zienswijzen en plannen van het gemeentebestuur. Hopelijk zal het gemeentebestuur dat ook gaan inzien.
De SP denkt dat dat ook een manier is van luisteren naar de burgers. Mijn ervaring is dat juist jongeren vaak heel vernieuwende gedachten kunnen hebben, omdat ze nog niet vast zitten in regels en beperkingen.

Ik had donderdag de laatste brainstorm workshop die ik heb gegeven op uitnodiging van het Nai (Nederlands architectuur instituut). Dat waren workshops door heel Nederland voor docenten van scholen voor middelbaar onderwijs. Het Nai heeft een lesprogramma ontwikkeld over architectuur en vormgeving en is te vinden op www.spacesoup.nl . (zie onderaan de link) Jongeren die zijn geïnteresseerd in architectuur of vormgeving kunnen op deze site veel vinden waar ze eventueel ook op school wat aan kunnen hebben voor CKV.

Ook ben ik, samen met een enthousiaste dame, weer bezig geweest om enkele excursies op te zetten voor mensen die kunst en cultuurminnend zijn. De eerste excursie zal zijn op 1 oktober naar Maastricht. Daar zal het Nai een dependance opzetten en een voormalig hoofd van de afdeling stadsontwikkeling van Maastricht zal een lezing over ‘De identiteit van een stad’ houden met daar op volgend een stadswandeling langs enkele belangwekkende binnenstadreparatie-plannen in Maastricht. Ook zal het Bonnefanten museum bezocht kunnen worden.
De andere excursie zal volgend jaar juni plaatsvinden en is een meerdaagse reis naar Kassel. Daar zal weer de vijfjaarlijkse kunstmanifestatie Documenta (nu Documenta12) plaatsvinden. Als er lezers van deze weekbrief interesse hebben kunnen ze zich bij mij opgeven (telefoon 0183 – 635401 of mij een e-mail sturen.

Maak er verder een gezellige week van.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem

U bent hier