h

Weekbrief 23 van de voorzitter. Over de week 4 t/m 10 juni 2006

12 juni 2006

Weekbrief 23 van de voorzitter. Over de week 4 t/m 10 juni 2006

Dinsdag zijn we met 3 man sterk naar de Til in Giessenburg geweest. Raadsleden waren uitgenodigd door de Regionale Sociale Dienst (RSD) om te discussiëren over de dienstverlening van de RSD.

Vooral de discussie aan het slot was erg interessant. We hoorden van de cliëntenraad dat zij al veel ideeën hadden aangereikt, maar dat er niets mee werd gedaan. Dit terwijl werd gevraagd om met ideeën te komen. Dat vond ik wel erg vreemd en er is nu afgesproken dat de RSD enkele ideeën die naar voren zijn gekomen gaat uitwerken en in september zullen we daar weer over gaan spreken. Uiteraard gaan we ervan uit dat er nu dan wel echt wat met de aangedragen ideeën wordt gedaan. Ook de ideeën van de cliëntenraad!

Deze week heb ik de stukken gelezen die we als raadsleden hebben gekregen over de bestuurskracht van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het is een verslag van een onderzoek door Bestuur & Management Consultants uit mei 2006. Het zijn 3 stukken waarvan het stuk over Gorinchem: ‘De stad centraal; de stad als verantwoordelijk voor de regio’ het belangrijkst is. (De rapporten zijn te downloaden via het onderwerp bestuurskracht op de nieuwspagina)
Er staan nogal wat interessante zaken in. Zoals dat de betrokkenheid van de inwoners bij de leefomgeving nogal laag is 41% ten opzichte van het landelijke gemiddelde. We zullen binnenkort daar zeker binnen de gemeenteraad over gaan spreken.

Ook heb ik deze week weer enkele hoofdstukken gelezen uit het boek ‘Hoe dan, Jan’. Dit was in het kader van de partijraadsvergadering waar ik zaterdag naar toe moest. Het thema van de vergadering was ‘activisme’. Jan Marijnissen is bang dat het activisme binnen de SP wat aan het verzwakken is. ’s Middags kregen we in groepen vier vragen te beantwoorden tijdens een discussie:

1. Wat zijn – naast de gebleken steun onder de bevolking – de redenen van bestaan van de SP?
2. Waarin onderscheidt de SP zich van de andere partijen?
3. Waarom speelt activisme zo’n belangrijke rol bij de SP?
4. Op welke wijze kunnen we de mensen het beste dienen?

Uiteraard kwamen er uiteenlopende uitkomsten op tafel. Echter allemaal waren wel van dezelfde orde. Het ging er om dat de SP fundamentele kritiek heeft op het kapitalisme. Het kapitalisme heeft geleid tot het neoliberalisme. Dit is gelukkig wat op z’n retour omdat bijvoorbeeld door de privatiseringen is gebleken dat de burgers daar niet gelukkig van worden. Het is ook gebleken dat het niet goed is wanneer de markt te sterk is. De overheid moet sterk zijn om vooral de zwakkere in de maatschappij te kunnen helpen. Doordat de SP regelmatig analyseert wat er gebeurt, leidt dat tot fundamentele maatschappijkritiek. Daardoor zijn de mensen van de SP werktuig en voortrekkers voor vernieuwende stromen. Door deze visie en onze drie uitgangspunten: solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid is het een logisch gevolg dat de SP vaak op straat is te vinden om onder de mensen te zijn. Daardoor weet de SP als geen andere partij zo goed wat er onder de bevolking leeft.
Aan het einde van de vergadering liet Jan Marijnissen weer blijken over een zeer creatief denkvermogen te bezitten. Hierdoor weet hij steeds weer nieuwe gedachten neer te leggen waardoor de leden weer sterk worden gemotiveerd. Hij verklapte bijvoorbeeld kleine deeltjes voor het verkiezingsprogramma, die heel goed waren. Het verkiezingsprogramma zal in november worden aangeboden aan de afdelingen om te worden bediscussieerd. Het belooft weer een goede verkiezingstijd te worden met waarschijnlijk weer winst voor de SP.

We zullen er tegenaan gaan.

Ik wens je een aangename week.

Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem.

U bent hier