h

Vraag en ook het antwoord van de gemeente "weekmarkt in Gorinchem"

27 juni 2006

Vraag en ook het antwoord van de gemeente "weekmarkt in Gorinchem"

Omdat de warenmarkt op dit moment drastisch aan het inkrimpen is, zijn de volgende vragen urgent:

-Is de portefeuillehouder warenmarkt, zijnde de burgemeester, op de hoogte van het feit dat de warenmarkt sterk achteruit gaat in bezoekersaantal en aantallen kramen?
- Is de portefeuillehouder met ons van mening dat de weekmarkt een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van de
binnenstad?
- Is er reeds onderzoek gedaan naar de oorzaken van de achteruitgang?
- Welke initiatieven zijn er reeds genomen en welke zullen er genomen gaan worden om de weekmarkt nieuwe
impulsen te geven?

De gemeente in de persoon van burgmeester Ijssels gaf antwoord op deze vraag. De gemeente onderneemt geen verdere acties/onderzoek naar de vermindering van de belangstelling van marktkooplui. Ook tarieven worden niet aangepast. Markt moet kostendekkend zijn voor gemeente is ooit besloten. Gemeente praat met commissie van marktkooplui. Als geluiden van Broekman kloppen en situatie zo blijft zal markt nog slechter worden.

U bent hier