h

Vraag en ook het antwoord van de gemeente "Waterschap versus gemeente"

27 juni 2006

Vraag en ook het antwoord van de gemeente "Waterschap versus gemeente"

De singel aan de Dr. Schröyerstraat is heel recent schoongemaakt.

Een bewoner is daar bijna 4 jaar voor bezig geweest. Hij werd van de gemeente naar het Waterschap en van het Waterschap naar de gemeente gestuurd.

Vandaar de volgende vragen:
- Hoeveel plaatsen binnen de stadsgrenzen van Gorinchem worden door het Waterschap onderhouden?
- Welke plaatsen zijn dat?
- Verloopt de samenwerking tussen het Waterschap en de gemeente altijd zo stroef als bij de Dr. Schröyerstraat?
- Wat denkt het college er aan te doen om problemen als voorgaande niet meer voor te laten komen?

Antwoord van de gemeente. Er zijn veel plaatsen die door Gorinchem en het Waterschap onderhouden dienen te worden. In het recente verleden door fusieperikelen bij het Waterschap geen optimale samenwerking. Is mede door dit voorval urgenter geworden. In het najaar komt er een verordening waarin al deze zaken goed geregeld zijn. In voorkomende gevallen zal de gemeente baggeren en de kosten voorfinancieren.Voorval zal dus uitzondering blijven.

U bent hier