h

(Smalle) Brede School

24 juni 2006

(Smalle) Brede School

Vandaag zijn leden van alle fracties (behoudens de VVD, zij gaan maandag a.s. ) op bezoek geweest op de Baanbreker te Gorinchem.

Hier werden we allerhartelijkst ontvangen door de heren Van Willegen en Egas. Zij vertelden ons de geschiedenis van deze school, de huidige situatie en de toekomstige wensen.
De huidige situatie is om kort samen te vatten niet al te rooskleurig. Door vele (rijks)bezuinigingen die opgevangen worden met kunst- en vliegwerk is het moeilijk om gedreven en kundig de onderwijstaken te blijven uitvoeren. Veel van de kosten die door- en voor de Baanbreker gemaakt worden zitten in het feit dat deze Internationale school (vroeger spraken we van Zwarte school en daarmee moeten we maar eens stoppen) veel geld kwijt is aan het geven van Nederlandse taal aan de leerlingen. Ook de bouwkundige staat van de gebouwen is niet al te best, het gebouw is dan ook al meer dan 50 jaar oud. De regels vanuit Zoetermeer zijn vaak verstikkend en ook vaak zeer moeilijk uitvoerbaar. Als voorbeeld wordt gegeven het bepalen van de vooropleiding van de ouders van de leerlingen.

De situatie buiten deze zaken is juist wel goed. Veel organisaties benutten de school voor wijkactiviteiten en veel mensen uit de wijk komen naar de school toe om hun (soms kleine en soms grote) problemen te bespreken en om te participeren in de vele projecten. Hierdoor is deze school al een behoorlijk voorbeeld voor een echte Brede school. Een echte Brede school heeft activiteiten voor kinderen van 0 tot 18 jaar en van 07.00 tot 22.00 uur en is gehuisvest in een multi functioneel gebouw. Zover is het nog lang niet, uiteraard zal er per wijk een andere Brede school moeten worden opgezet, aangezien de wijken in Gorinchem niet vergelijkbaar zijn. Ook wordt door iedereen geconcludeerd dat de Brede school in Gorcum Oost geen Brede maar een Smalle Brede school is. Een Gorcums model ?? Er wordt zelfs gesproken over een blunder, dit omdat deze school niet flexibel is gebouwd en niet multi functioneel genoeg is.
Gepleit wordt door de 2 heren om in Gorcum Brede scholen op te zetten die jarenlang mee kunnen. Zowel "fysiek "uit te breiden en in te krimpen als wel flexibel in diensten voor de doelgroepen. ook wordt gewezen op toegankelijkheid van scholen voor minder valide kinderen, en wordt er gepleit om aandacht voor deze zaak.

Wij danken de heren Van Willegen en Egas voor hun uiteenzettingen en geven met elkaar aan dat dit soort werkbezoeken buiten de gemeenteraad om zeer goed voor herhaling vatbaar zijn.

U bent hier