h

Is wethouder Netze wel goed geinformeerd ?

30 juni 2006

Is wethouder Netze wel goed geinformeerd ?

Tijdens de opening van het werkplein in het nieuwe gedeelte van het Gorcumse stadhuis hield wethouder Netze, namens de RSD, vanmiddag een toespraak

Nu is er niets mis met het houden van een toespraak. Er werd echter vol lof verteld dat de Regionale Sociale Dienst het het zo goed deed in de regio. Veel mensen aan het werk en uit de uitkering. Echter de cijfers die door met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeneheid worden verstrekt spreken een heel andere taal. Daarom nog maar eens de zaken letterlijk op een rijtje. Zoek eerst Gorinchem klik die aan en neem daarna b.v. als referentiegemeente eens Dordrecht of Werkendam.

Als voorbeeld in Gorinchem bestaat het aantal bijstandsgerechtigden voor 83 % uit mensen die al langer dan een jaar een buijstandsuitkering hebben. In genoemde referentiegemeenten ligt dit aantal onder de 80 %. Wist u overigens dat een alleenstaande een bijstandsuitkering heeft van zo'n 600 euro netto per maand (zonder extra toeslagen). Hetzeflde bedrag ontvangt een gemeenteraadslid in Gorinchem netto ook maandelijks.

Zo kunt u vele vergelijkingen maken.
Ook de reden waarom mensen uit de bijstand raken is maar voor een beperkt gedeelte te verklaren door het vinden van werk nl 32 %.

Het aantal lage inkomens in Gorinchem 4900 is in vergelijking met gemeenten in dezelfde klassen (20-50.000 inwoners) eveneens hoog te noemen.

Liegen wij dan liegt het ministerie. Liegen wij niet, dan spreekt de wethouder "vanuit een andere visie" zullen we dan maar zeggen.

U bent hier