h

Hoe sterk is de regio en hoe sterk is Gorcum?

13 juni 2006

Hoe sterk is de regio en hoe sterk is Gorcum?

De gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam,Leerdam,Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik hebben een bestuurkrachtmeting laten uitvoeren.

De eerste meting betrof de gehele regio Alblasserwaard en de Vijfherenlanden. Een eerste reactie is dat het opvallend is dat Gorinchem als regionaal centrum wordt gezien en dat de gemeenten eigenlijk Gorinchem al voordragen voor bestuurlijk centrum in de nabije toekomst.

Ook is een meting gehouden in iedere afzonderlijke gemeente in deze regio op het gebied van " de beleving" van de burger m.b.t. zijn gemeente. In deze rapportage is te zien hoe Gorinchem scoort in vergelijking met andere regiogemeenten.

Als laatste is een uitgebreidere meting gehouden naar alleen de bestuurskracht van de gemeente Gorinchem.

De bedoeling is dat de colleges van B&W uit de subregio hierover op 6 juni a.s. in een gezamenlijke bijeenkomst hun gedachten uitwisselen en afspraken maken over het gezamenlijk te doorlopen vervolgtraject. Inmioddels is in dat verband afgesproken dat op 26 sepetember a.s. een gezamelijke bijeenkomst voor alle gemeenteraden plaats zal vinden. Deze alinea is afkomstig uit de brief aan leden van de gemeenteraad van Gorinchem verzonden door B&W d.d. 29 mei 2006)

U bent hier