h

SP en D66 pleiten voor gedogen van zelfkweek voor medicinale wiet

19 december 2021

SP en D66 pleiten voor gedogen van zelfkweek voor medicinale wiet

De fracties van SP en D66 hebben bij aanvang van de begrotingsbehandeling een motie ingediend voor een proef met de thuiskweek van medicinale cannabis. 

U bent hier