h

Extra geld ter compensatie voor de stijgende energierekening

29 mei 2022

Extra geld ter compensatie voor de stijgende energierekening

De energierekening rijst de pan uit. Vooral de minima en de middeninkomens hebben hierdoor grote moeite om het hoofd boven water te houden. Dieuwertje Stevens en Aron Foppen hebben daarom vragen gesteld aan het college van Gorinchem. Het college heeft inmiddels antwoord gegeven op deze vragen. 

De Rijksoverheid heeft aan de gemeenten gelden beschikbaar gesteld om gezinnen die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag te betalen voor een bedrag van € 800,- ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten. SP Gorinchem heeft daar de volgende vragen over aan het college:

1. Hoeveel gezinnen (gespecificeerd naar éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens) komen in Gorinchem in aanmerking voor deze regeling en op welke wijze heeft u deze aantallen vastgesteld?

2. Is de gemeente al begonnen uitvoering te geven aan de regeling door gelden uit te keren aan degenen die daar recht op hebben?

De Vereniging van Nederlandse gemeenten stelde recent dat er voor deze regeling niet voldoende geld beschikbaar werd gesteld. Minister Schouten verklaarde echter gisteren dat de gemeenten hoe dan ook genoeg geld krijgen om de energietoeslag uit te keren. Dit roept bij SP Gorinchem de volgende vragen op:

3. Heeft gemeente Gorinchem op dit moment voldoende geld toegezegd gekregen om de regeling onmiddellijk uit te voeren? Zo nee, op welke wijze wordt deze regeling op dit moment dan wel door de gemeente concreet ingevuld?

4. Is de gemeente Gorinchem het met de SP eens dat onze minima direct het gehele bedrag waar zij recht op hebben uitgekeerd moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

Gelet op dat de regeling een éénmalige compensatie is voor kosten die hoogstwaarschijnlijk heel hoog zullen blijven en daardoor voor problemen zal blijven zorgen stelt de SP de volgende vraag:

5. Wat doet de gemeente Gorinchem om onze minima te helpen hun energierekening permanent omlaag te brengen om te voorkomen dat dit soort 'pleisters' nodig blijven terwijl het probleem blijft bestaan?

Naast de minima krijgen steeds meer groepen in de samenleving problemen met het betalen van hun energierekening. Zo ook de middeninkomens waarbij vooral de ‘lage middeninkomens’ de prijsstijgingen sterk voelen. Deze groep komt immers niet in aanmerking voor de energietoeslag die geldt tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum.

6. Is de gemeente het met SP Gorinchem eens dat ook de (lage) middeninkomens geholpen moeten worden bij het permanent omlaag krijgen van hun energierekening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wil gemeente Gorinchem doen om deze (lage) middeninkomens te helpen?

Namens de fractie SP Gorinchem,

Dieuwertje Stevens en Aron Foppen

U bent hier