h

Dieuwertje Stevens wordt raadslid voor de SP

25 oktober 2019

Dieuwertje Stevens wordt raadslid voor de SP

Dieuwertje Stevens (28) wordt in de raadsvergadering van 31 oktober geïnstalleerd als raadslid voor de SP. Ze volgt daarmee Eyup Gungor die zijn werk niet meer kon combineren met het raadswerk.


"Ik wil me vooral inzetten voor kwetsbare mensen. Denk aan mensen die de jeugdhulp niet kunnen vinden, mensen die in financiële problemen komen door de overheid of mensen die gediscrimineerd worden. Maar ik ga ook cultuur doen. Als kunstenaar heb ik wel wat twijfels bij de nieuwe
cultuurvisie. De visie gaat mijns inziens veel te veel over financiën.
Ik noem als voorbeeld de term sociaal rendement, alsof kunst terugverdiend moet worden. Ik mis de insteek van het college in deze
visie, waarom is hiervoor gekozen? Ik ga daar zeker nog vragen over stellen aan het college" - Dieuwertje Stevens

U bent hier